Aerobní

Řekl o druhu, proces vyžadující kyslík.

Aerobní znamená „kdo potřebuje vzduch“ v řečtině. V akvárofilii označuje aerobní bakterie, které vyžadují vývoj a provoz kyslíku. Tyto bakterie jsou přítomny v přirozeném prostředí ryb, ale mohou být také přidány do akvária, aby pomohly rozložení organického odpadu.

Aerobní bakterie jsou v akváriu důležité, protože přispívají k biologické filtraci vody. Živí se organickým odpadem, jako je exkrementy a zbytky jídla, a transformují jej na méně škodlivé látky pro ryby. Pomáhají také udržovat rychlost dusitanu a dusičnanu přijatelné ve vodě.

Je důležité udržovat přiměřenou úroveň aerobních bakterií v akváriu, aby bylo zajištěno zdraví a pohodu ryb. Pokud je úroveň příliš nízká, může dojít k hromadění organického odpadu ve vodě, což může způsobit zdravotní problémy u ryb. Pokud je hladina příliš vysoká, může to vést ke poklesu kvality vody a zvýšení hladiny dusitanu a dusičnanu.

Existuje několik způsobů, jak zvýšit hladinu aerobních bakterií v akváriu. Prvním je použití biologického filtru, který podporuje vývoj těchto bakterií. Můžete také přidat aerobní bakterie přímo do akvária ve formě práškového nebo tekutého produktu. Je také důležité udržovat přiměřenou hladinu kyslíku ve vodě a zajistit, aby filtr a ventilace byla v dobrém provozním stavu.

Stručně řečeno, aerobní bakterie jsou v akváriu důležité, protože přispívají k biologické filtraci vody a pomáhají udržovat přijatelnou rychlost dusitanu a dusičnanu. Je důležité udržovat přiměřenou úroveň těchto bakterií pro zajištění zdraví a pohody ryb.

Akvárium ryby

Lampetra wilderi

Lampetra wilderi

Zábava ležení, měděné ryby, červenooranžové, někdy mramorované. Je vzácné najít vzorky čistého napětí, protože tento druh je snadno hybridizován rineloricaria lanceolata. Pacifik, ...