Formy ocasu v akvárium

Queue de poisson en lyre
Lyre ocas

Queue de poisson en croissant
Půlměsíční ocas

Queue de poisson ronde
Kulatý ocas

Queue de poisson de voile
Plachta

Queue de poisson en fourchue
Fourch ocas

Queue de poisson en trapèze
Trapezoid Tail

Akvárium ryby

Nannocharax procatopus

Nannocharax procatopus

Chaetodon Decussus Fish je tropická ryba, která se běžně známá jako knoflíková ryba s dvojitým pásem. Patří do rodiny Chaetodontidae, která zahrnuje asi 150 druhů pepillonových ryb. Ta...