Formy ocasu v akvárium

Queue de poisson en lyre
Lyre ocas

Queue de poisson en croissant
Půlměsíční ocas

Queue de poisson ronde
Kulatý ocas

Queue de poisson de voile
Plachta

Queue de poisson en fourchue
Fourch ocas

Queue de poisson en trapèze
Trapezoid Tail

Akvárium ryby

Pseudotropheus elongatus

Pseudotropheus elongatus

Tyttocharax Atopodus Fish je sladkovodní ryby pocházející z řeky a jezer z Jižní Ameriky. Patří do rodiny Charatidae a je také známý jako šavlový zub zuby. Tyttocharax Atopodus má prot...