Anatomie akvária ryb

Objevte názvy ploutví akvárium:

  • Pektorální ploutve
  • Pánerní nebo ventrální ploutve
  • Anal Fin
  • Caudální ploutev
  • Caudální stopka
  • Dorsální ploutev


Anatomie d'un Poisson

Akvárium ryby

Pseudotropheus elongatus

Pseudotropheus elongatus

Tyttocharax Atopodus Fish je sladkovodní ryby pocházející z řeky a jezer z Jižní Ameriky. Patří do rodiny Charatidae a je také známý jako šavlový zub zuby. Tyttocharax Atopodus má prot...