Vodní čip

Malá nadaná vodní korýše, také nazývaná Daphnia; Používá se pro zásobování akvárium.

Tak určitě ! Vodní blechy jsou drobné parazity, které mohou zamořit akvária a způsobit problémy s rybami pro ryby. Patří k rodině Brandiura a jsou také známí jako „argulus“ nebo „argulus foliaceus“.

Vodní lupínky jsou velmi malé, obvykle pořadí 1 až 5 mm na délku a mají zploštělý a oválný tvar. Mají bílou nebo šedou barvu a jsou pokryty malými chloupky. Mají dva páry nohou a pár mandiblů, které jim umožňují rychle a jíst.

Vodní blechy jsou přítomny hlavně v čerstvých vodách, ale lze je také nalézt v mořských vodách. Obvykle napadají ryby, ale mohou také řešit další vodní bezobratlé, jako jsou krevety a šneky.

Vodní blechy se živí krví a měkkými tkáněmi ryb. Drží se na kůži nebo žábrech ryb a sát jejich krev, dokud nejsou renomovány. To může způsobit zdravotní problémy pro ryby, jako jsou infekce, krvácení, růst a reprodukční poruchy, a dokonce i smrt v závažných případech.

Je důležité pravidelně monitorovat ryby k detekci přítomnosti vodních čipů a přijmout opatření k odstranění těchto parazitů. Pokud máte podezření, že přítomnost vodních čipů ve vašem akváriu, měli byste pečlivě vyčistit akvárium a k odstranění vodních čipů použít ošetření pro parazity. Měli byste se také starat o udržení čisté vody akvária a používání kvalitních produktů pro údržbu akvária.

Existuje několik metod, jak eliminovat vodní čipy, jako je použití specifických léčiv proti parazitům, úprava vody se speciálními solimi nebo používání chemikálií. Při používání takových produktů byste měli vždy pečlivě dodržovat pokyny výrobce a být opatrní, protože mohou být toxické pro ryby a jiné vodní bezobratlé.

Stručně řečeno, vodní čipy jsou malé parazity, které mohou zamořit akvária a způsobit zdravotní problémy pro ryby. Je důležité pravidelně monitorovat ryby k detekci přítomnosti vodních čipů a přijmout opatření k odstranění těchto parazitů. Existuje několik metod, jak eliminovat vodní čipy, jako je použití specifických léčiv proti parazitům, úprava vody se speciálními solimi nebo používání chemikálií. Při používání takových produktů byste měli vždy pečlivě dodržovat pokyny výrobce a být opatrní, protože mohou být toxické pro ryby a jiné vodní bezobratlé.

Akvárium ryby

Lampetra wilderi

Lampetra wilderi

Zábava ležení, měděné ryby, červenooranžové, někdy mramorované. Je vzácné najít vzorky čistého napětí, protože tento druh je snadno hybridizován rineloricaria lanceolata. Pacifik, ...