Bublinové hnízdo

Zadek vzduchových bublin ztuhnutých hlenem a používaný pro určité ryby k ochraně vejců a frai.

V akvariofilii se termín „hnízdo bublin“ odkazuje na strukturu zřízenou v akváriu tak, aby poskytovala místo, kde ryby mohou položit vejce a kde mohou být vejce chráněna a inkubována, dokud nevylíhnou. Tato struktura je obecně tvořena gumou nebo plastovou platformou perforovanou malými otvory nebo kouskem tkaniny nebo pěny připojené k podpěře. Cílem bublinového hnízda je vytvořit prostor, kde může voda volně cirkulovat a zároveň chránit vejce před přímým světlem a jakýmkoli narušením.

Bublinové hnízdo je zvláště užitečné pro druhy ryb, které mají křehká vejce a které vyžadují specifické podmínky chovu, aby zajistily přežití svých mladých lidí. Například některé ryby, jako jsou africké cichlidy, potřebují hnízda bublin, aby položila vejce a chránila svá vejce a smažit před predátory a poruchami. Jiné druhy, jako jsou andělské ryby a klaunské ryby, také používají bublinová hnízda k inkubaci svých vajec a ochranu svého potěru před predátory a poruchami.

Je důležité si uvědomit, že implementace bublinového hnízda nezaručuje přežití všech vajec a smažení. Ve skutečnosti existuje mnoho faktorů, které mohou ovlivnit přežití vajec a smažit, jako je kvalita vody, výživa, teplota a obecné prostředí akvária. Pro maximalizaci šancí na přežití vajec a potěru se doporučuje udržovat akvárium v ​​dobrém stavu čistoty a pravidelně kontrolovat parametry vody, jako je teplota, tvrdost a pH.

Stručně řečeno, bublinové hnízdo je struktura zřízená v akváriu, která poskytuje bezpečné a chráněné místo, kde mohou ryby položit vejce a kde mohou být vejce inkubována až do líhnutí. Tato struktura je zvláště užitečná pro druhy ryb, které mají křehká vejce a které vyžadují specifické podmínky reprodukce, aby zajistily přežití jejich mladých lidí. Implementace bublinového hnízda však nezaručuje přežití přežití všech vajec a smažení a je důležité udržovat akvárium v ​​dobrém stavu a pravidelně kontrolovat parametry vody pro maximalizaci šancí na přežití těchto vajec a potěr.

Akvárium ryby

Lampetra wilderi

Lampetra wilderi

Zábava ležení, měděné ryby, červenooranžové, někdy mramorované. Je vzácné najít vzorky čistého napětí, protože tento druh je snadno hybridizován rineloricaria lanceolata. Pacifik, ...