Kyselina

Termín kvalifikující voda, jejíž pH je menší než 7, což je často způsobeno rozpadajícím se vegetací nebo filtrací rašelinou.

V oblasti akvárofilie může mít termín „kyselina“ několik různých významů v závislosti na kontextu, ve kterém se používá. Zde je několik příkladů toho, co termín „kyselina“ může odpovídat ve světě akvárofilie:

V případě, že mluvíme o vodě z akvária, může kyselina označit chemickou sloučeninu, která snižuje pH vody. PH vody je měřítkem její kyselosti nebo zásaditosti a měří se na stupnici v rozmezí od 0 (velmi kyseliny) do 14 (velmi základní). Voda pH menší než 7 je považována za kyselou, zatímco voda pH větší než 7 je považována za základní. Je důležité udržovat pH vody z akvária na vhodné úrovni pro ryby a další vodní zvířata, která tam žijí, protože nevhodné pH může způsobit zdravotní problémy a dokonce tyto zvířata způsobit.

V případě, že mluvíme o potravinách ryb, může kyselina označit jídlo, které obsahuje organické kyseliny, jako je kyselina citronová nebo kyselina vinná. Tyto kyseliny se obvykle přidávají k rybám pro ryby, aby se zlepšila jejich chuť a texturu, ale mohou mít také prospěšné vlastnosti pro zdraví ryb.

V případě, že mluvíme o zdraví ryb, může kyselina označit lék používaný k léčbě určitých onemocnění ryb, jako jsou bakteriální infekce nebo parazity. Tato léčiva jsou často založena na kyselinách, jako je kyselina acetylsalicylová (aspirin) nebo kyselina nikotinová.

Stručně řečeno, termín „kyselina“ v oblasti akvariofilie může označit chemickou sloučeninu, která snižuje pH vody, jídlo obsahující organické kyseliny nebo kyselé léčivo používané k léčbě určitých onemocnění ryb. Je důležité porozumět kontextu, ve kterém se termín „kyselina“ používá, aby plně porozuměl jeho významu v oblasti akvarofilie.

Akvárium ryby

Lampetra wilderi

Lampetra wilderi

Zábava ležení, měděné ryby, červenooranžové, někdy mramorované. Je vzácné najít vzorky čistého napětí, protože tento druh je snadno hybridizován rineloricaria lanceolata. Pacifik, ...