Paramuchie

Ciliated Freshwater Protozoa. Je to jedna z největších infuzorií. Pro několik preventivních opatření lze v monospecifické kultuře zvýšit parametry.

Paramie jsou mikroskopické organismy, které patří do rodiny ciliates. Často se vyskytují ve vodním prostředí, jako jsou rybníky, jezera a akvária. Jsou také přítomny v pozemních a leteckých kruzích.

Paramie jsou sférické a obecně měří průměr méně než 0,5 mm. Pohybují se díky řasám, které zakrývají jejich povrch. Jsou schopni se pohybovat samostatně a mohou se pohybovat laterálně, dopředu nebo zpět.

Parametry jsou heterotrofní organizace, tj., Že nejsou schopny produkovat své vlastní jídlo jako rostliny. Živí se mikroorganismy, organickými zbytky a výživné látky rozpuštěné ve vodě. Jsou považovány za významné rozklady ve vodních ekosystémech, protože se účastní degradace organické hmoty a uvolňování živin, které mohou použít jiné organismy.

Paramie jsou obecně považovány za neškodné pro ryby a další obyvatele akvária. Někdy však mohou způsobit problémy v akváriích, pokud jsou přítomny v příliš mnoha. Pokud se příliš reprodukují, mohou bránit filtrům a systémům oběhu vody, což může vést ke špatné kvalitě vody a ohrozit zdraví ryb.

Existuje několik metod, jak bojovat proti nadměrnému proliferaci parametrů v akváriu. Jednou z metod je použití diatomového filtru, který je schopen udržet parametry a odstranit je z vody. Je také možné snížit jejich populaci zvýšením hladiny světla a používáním chemikálií, které zabíjejí parametry.

Závěrem lze říci, že parametry jsou mikroskopické organismy, které se často vyskytují ve vodním prostředí. Živí se mikroorganismy a organickými zbytky a účastní se degradace organické hmoty ve vodě. Ačkoli obecně neškodní pro ryby a další obyvatele akvária, mohou způsobit problémy, pokud jsou přítomny v příliš mnoha a bránících filtrům a systémech cirkulace vody. Pro boj proti nadměrnému proliferaci parametrů je možné použít diatomový filtr nebo použít chemikálie, které tyto organismy zabíjejí. Doporučuje se také zvýšit hladinu světla v akváriu, protože to může pomoci snížit populaci parametrů.

Akvárium ryby

Lampetra wilderi

Lampetra wilderi

Zábava ležení, měděné ryby, červenooranžové, někdy mramorované. Je vzácné najít vzorky čistého napětí, protože tento druh je snadno hybridizován rineloricaria lanceolata. Pacifik, ...