Parthenogeneze

Reprodukční režim, ve kterém se vejce vyvíjejí bez oplodnění.

Parthenogeneze je způsob reprodukce, který se vyskytuje u některých zvířat a který spočívá ve tvorbě jednotlivce z nespolehlivého vejce. To znamená, že se jednotlivec vyvíjí, aniž by byl oplodněn spermatem.

Parthenogeneze je poměrně vzácný jev v přírodě, ale může se vyskytnout u určitých druhů hmyzu, měkkýšů, ryb a plazů. U ryb může být parthenogeneze sexuální nebo asexuální. V případě genderové parthenogeneze se vajíčko vyvíjí u jednotlivce ženského pohlaví, zatímco v případě asexuální parthenogeneze se vajíčko vyvíjí v mužském pohlaví.

Asexuální parthenogeneze je docela běžná u ryb, zejména u druhů, které žijí v prostředích, kde je obtížné najít reprodukční partnery. To umožňuje tyto druhy reprodukovat, i když jsou sami nebo pokud není k dispozici žádný muž.

U ryb existuje několik typů asexuální parthenogeneze. K cyklickou parthenogenezi dochází, když se vajíčko vyvíjí u mužského jednotlivce, který zase produkuje nefentilizovaná vejce, která se vyvíjejí u ženských jedinců. To umožňuje, aby se druh reprodukoval bez nutnosti muže. Na druhé straně volitelná parthenogeneze dochází, když se vajíčko vyvíjí jako mužský nebo ženský jedinec podle podmínek prostředí.

Je důležité si uvědomit, že parthenogeneze neumožňuje, aby se druh reprodukoval na neurčito, protože to vede ke ztrátě genetické rozmanitosti v průběhu času. Ve skutečnosti, protože se jednotlivec vyvíjí z jediného vejce, neexistuje žádná genetická rekombinace a druh nakonec ztrácí svou genetickou variabilitu. To může vést ke snížení schopnosti druhu přizpůsobit se a přežít ve svém prostředí.

Stručně řečeno, parthenogeneze je způsob reprodukce, který umožňuje určitým zvířatům reprodukovat bez oplodnění spermatem. To může být užitečné v prostředích, kde je obtížné najít reprodukční partnery, může Mapa vést ke ztrátě genetické rozmanitosti z dlouhodobého hlediska.

Parthenogeneze je zajímavým jevem ke studiu z pohledu biologie reprodukce a evoluce, protože nám může hodně říci o reprodukčních mechanismech a způsobu, jakým se druhy přizpůsobují a přežívají ve svém prostředí. Je však důležité si uvědomit, že parthenogeneze není v přírodě běžným reprodukčním režimem a že je přítomen pouze u některých velmi specifických druhů.

Akvárium ryby

Corydoras barbatus

Corydoras barbatus

Centrolabrus exletus je ryba z rodiny Labridae, běžně známá jako „oranžová -přehled“ kvůli své živé pomerančové barvě. Měří asi 12 cm dlouhé a má protáhlé a boční tělo. Je...